Private cottage on the St. Dubenska

Architect – Kudin V.P.